رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود

هفته چهارم بیست و سه ماهگی

هفته چهارم 23 ماهگی

اگر کودک شما در هفته چهارم 23 ماهگی شروع به گریه زاری کرده، احتمالا می‌داند هر زمان احساس ناامیدی می‌کند، باید آنقدر جیغ تا بتواند توجه شما را جلب کند. بدون شک او قصد ندارد شما را آزار بدهد. تنها هدفش جلب توجه شما است و اینکه دوست دارد حرفش را به کرسی بنشاند. می‌پرسید چرا؟ جون تجربه به او ثابت کرده که گریه زاری کردن جواب می‌دهد؛ بنابراین همواره آن را در پیش می‌گیرد.

هفته سوم بیست و سه ماهگی

هفته سوم 23 ماهگی

هفته سوم 23 ماهگی را با شب بیداری کودک، روتین خواب و خطراتی که این کار دارد شروع می‌کنیم. پس از ارائه راهکارهایی عملی در این باره به سراغ رفتار جدید و جالب کودک یعنی حس مهربانی و همکاری می‌رویم و از استثنائات این رفتار نیز می‌گوییم. در نهایت چند پیشنهاد برای زمانی که کودک […]

هفته دوم بیست و سه ماهگی

هفته دوم 23 ماهگی

در هفته دوم 23 ماهگی درباره یکی از رفتارهای توجه طلبانه کودک یعنی پریدن وسط حرف والدین صحبت می‌کنیم. به شما می‌گوییم چرا این کار را انجام می‌دهد و برای جلوگیری از عادت او در این کار چه راهکاری وجود دارد. در مورد شیوه صحیح کتابخوانی می‌گوییم و بازی‌هایی که برای تقویت مهارت کار با انگشتان کودک وجود دارد را به شما معرفی خواهیم کرد.

هفته اول بیست و سه ماهگی

هفته اول 23 ماهگی

در این هفته تاکید بسیار زیادی بر استقلال کودک و آموزش مفهوم هدفگذاری خواهیم داشت. درباره موارد دیگری از جمله رشد زبانی و مهارت های حرکتی کودک نیز خواهیم گفت.