رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود

هفته چهارم بیست و چهار ماهگی

هفته چهارم 24 ماهگی

هفته چهارم 24 ماهگی آخرین هفته از دوران کودک نوپا است و پس از آن کودک وارد دوره ای دیگر و چالش‌های مربوط به آن که بیشتر رفتاری هستند، ‌‌می‌شود. در این هفته درباره بیان احساسات صحبت ‌‌می‌کنیم. چیزی که متاسفانه همه در آن ضعف داریم و به دلیل آنکه یادمان نداده اند، ن‌‌می‌توانیم احساساتمان […]

هفته سوم بیست و چهار ماهگی

هفته سوم 24 ماهگی

هفته سوم 24 ماهگی رفتاری جدید در کودک پدیدار ‌‌می‌شود. او تمایل دارد که از بچه های بزرگتر از خودش تقلید کند. در مورد این موضوع به طور مفصل بحث ‌‌می‌کنیم. اما وقت آن رسیده که فرزندتان بتواند لباس هایش را خودش بپوشد. به شما تکنیکی ‌‌می‌گوییم که این کار را برایش راحت تر کند. در آخر هم ‌‌می‌گوییم اگر بر روی مساله ای تربیتی توافق ندارید، چگونه به بهترین شکل با آن روبرو شوید.

هفته دوم بیست و چهار ماهگی

هفته دوم 24 ماهگی

هفته دوم 24 ماهگی را با ترس‌های به ظاهر خنده دار کودک شروع ‌‌می‌کنیم. ترس‌‌هایی که از تخیل او ناشی می‌شود. به شما ‌‌می‌گوییم که چطور با آن مقابله کنید. پس از آن رشد خارق العاده ذهن کودک نسبت به دوران نوزادی را بررسی کرده و بازی‌هایی برای تقویت آن‌ها پیشنهاد ‌‌می‌کنیم. در پایان نیز درباره توقف رشد فرزندتان از نظر وزنی و قطع پستانک توضیحاتی خواهیم داد.

هفته اول بیست و چهار ماهگی

هفته اول 24 ماهگی

هفته اول 24 ماهگی از راه رسید و کودک شما بازیگوش تر از همیشه است. موتورهای حرکتی او به مرحله ای از رشد رسیده اند که به او در انجام کارهایی مثل دویدن، پریدن و غلط خوردن کمک می‌کند. دامنه کلماتش گسترش یافته و وقت آن است که کتاب‌های جدیدی برایش بخرید. در پایان نیز نکاتی درباره تولدش می‌گوییم تا فرزندتان در روز تولدش دچار بدخلقی نشود.