رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود

هفته سوم بیست ماهگی کودک

هفته سوم بیست ماهگی

در هفته سوم بیست ماهگی مشکلات خواب کودک که در این سن بسیار رایج، گریبانگیر شما می‌شود. کودک که خوابیدن را یک عمل کسل کننده می‌بیند، از رفتن به رختخواب خودداری می‌کند. با داشتن روتین و ثبات در آن به جنگ با این موضوع بروید. در این هفته همچنین در مورد یکی از مهم ترین نقاط عطف کودک یعنی مهارت کار با انگشتان میگوییم و به اینکه همچنان دوست دارد مورد توجه دیگران باشد نیز اشاره می‌کنیم.  

هفته دوم بیست ماهگی کودک

هفته دوم بیست ماهگی

در هفته دوم بیست ماهگی کماکان درباره احساس ناامنی کودک و اینکه در این مواقع چه اقدامی انجام دهیم حرف خواهیم زد. کمی از مهارت‌های حرکتی و نحوه مراقبت از کودک گفته‌ایم و برای ساختن دامنه لغات کودک پیشنهادهایی بسیار کاربردی داده‌ایم.

هفته اول بیست ماهگی کودک

هفته اول بیست ماهگی

هفته اول بیست ماهگی را با موضوعی مهم و سرنوشت ساز در تربیت فرزند یعنی از پوشک گرفتن آغاز می‌کنیم. پس از آن کمی درباره اینکه اگر قصد دارید فرزند دیگری به دنیا آورید، می‌گوییم و برای آسان کردن این دوران برای فرزند اول راهکار می‌دهیم. در نهایت درباره روشهای ایجاد محدویت و تربیت فرزند مطالبی را می‌گوییم که هر پدر و مادری باید آن را بداند.