رمز عبور به ایمیل شما ارسال می شود

هفته هشتم نوزادی (هفته چهارم دو ماهگی)

هفته هشتم نوزادی

احتمالا زمانی که در حال خواندن این مقاله هستید، فرزندتان در هفته هشتم نوزادی قرار داشته و یک ماه و چهار هفته سن دارد. تو در هفته، نوزاد میتواند چیزهایی که حرکت می‌کنند را تشخیص دهد. در هفته هفتم با کوچولو بیشتر صحبت کنید. برایتان مهم نباشد که اصلا چیزی متوجه می‌شود یا خیر. او این کلمات را در ذهنش به خاطر می‌سپارد. در ادامه برای نوزادانی که دچار مشکل شنوایی هستند هم راهکار داریم. یکی دیگر از مواردی که قرار است در این مقاله به آن بپردازیم به شیر دادن یا ندادن از سینه مادر مربوط می‌شود.

هفته هفتم نوزادی (هفته سوم دو ماهگی)

هفته هفتم نوزادی

در هفته هفتم نوزادی احساسات نوزاد نمایان می‌شود و او با استفاده از صورتش احساسات خود را بروز میدهد. به احتمال زیاد اولین تب نوزاد در هفته هفتم رخ میدهد. در ادامه درباره مسائل دیگری مثل رابطه جنسی با همسرتان نیز صحبت میکنیم.

هفته پنجم نوزادی (هفته اول دو ماهگی)

هفته پنجم نوزادی

در هفته پنجم نوزادی فرزندتان به احتمال زیاد شروع به صدا درآوردن می‌کند. با خواندن این مقاله اطلاعات مفیدی درباره رشد زبانی و روش بازی کردن با نوزاد و همچنین زدن واکسن یاد می‌گیرید.