هفته چهارم شانزده ماهگی

هفته چهارم شانزده ماهگی و رفتار پرخاشگرانه

در هفته چهارم شانزده ماهگی بیش از همه به فکر ساختن محیطی امن برای فرزندتان باشید تا دفعاتی که از کلمه «نه» استفاده می‌کنید، به حداقل برسد. اهمیت موضوع وقتی بیشتر به چشم می‌آید که فرزندتان به تازگی بر روی نقاط عطف رشد فیزیکی مثل راه رفتن، دویدن، بالا رفتن و پریدن را متمرکز است. وقتی کودک میل به بازیگوشی دارد، احتمالا برخی از کارها مثل خرید کردن برایتان سخت و یا حتی غیر ممکن می‌شود.

هفته سوم شانزده ماهگی؛ تشویق به حرف زدن

هفته سوم شانزده ماهگی کودک

در هفته سوم 16 ماهگی کودک نوپای شما چند کلمه می‌گوید؟ 5 کلمه یا بیشتر. درست است؟ دلخوش به این مقدار نباشید چرا که در این هفته به احتمال زیاد کلمات بیشتری را از زبانش خواهید شنید. می‌توان گفت تا 18 ماهگی تعداد کلماتی که خواهد گفت به 15 یا بیشتر می‌رسد. بنابراین بیشتر از همیشه به حرف‌هایش گوش داده، با او صحبت کنید و برایش کتاب بخوانید.

هفته دوم شانزده ماهگی؛ استقلال طلبی کودک

هفته دوم شانزده ماهگی نوزاد

هفته دوم شانزده ماهگی کودکِ شما دیگر آن بچه حرف گوش کن و زبان بسته نیست! وقتی فهمید استقلال شخصیتی دارد، جنگ قدرت بر سر مواردی چون مسواک زدن، لباس پوشیدن و پوشک شدن شروع می‌شود.

هفته اول شانزده ماهگی نوزاد؛ مواجهه با توجه طلبی کودک

هفته اول شانزده ماهگی نوزاد

در این می‌خواهیم از اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی بگوییم. چیزی که متاسفانه در فرهنگ ما چندان جایی ندارد. با وجود اینکه به رشد زبانی و توسعه واژگان کودک کمک بسیار زیادی می‌کند.از اهمیت خداحافظی و توجه شما نسبت به کودک می‌گوییم. به شما خواهیم گفت که چرا باید سعی کنید بیشتر رفتارهای مثبتش را ببینید.