هفته چهارم ده ماهگی

هفته چهارم ده ماهگی

شخصیت نوزاد در هفته چهارم ده ماهگی کاملاً خودش را بروز می دهد. فرزند شما ممکن است اجتماعی یا خجالتی و ترسو یا شجاع باشد. احتمال دارد هر وقت غریبه ای را ببیند، لبخند زده و یا اینکه وقتی دیگران را میبیند از ترس  صورت خود را بپوشاند. اینها همه بخشی از رشد اجتماعی کودک […]

هفته دوم ده ماهگی؛رشد ذهن نوزاد و یادگیری

هفته دوم ده ماهگی نوزاد

هفته دوم ۱۰ ماهگی برای نوزاد یک قدم بزرگ در جهت رشد ذهنش محسوب میشود. در این هفته ذهن فرزندتان در حال توسعه بوده و اطلاعاتی مثل اینکه اسباب بازی کجاست را به خاطر می سپارد. با فرزندتان بشینید و با هم خانه بازی کنید. میبینید که او می‌تواند قطعه های خانه سازی را به […]

هفته اول ده ماهگی نوزاد؛ کمک به اضطراب جدایی

هفته اول ده ماهگی نوزاد

در هفته اول ده ماهگی نوزاد ارتباط فرزندتان با شما قوی تر از همیشه است. دلیل آن هم اضطراب جدایی است. فرزند ۱۰ ماهه تان طاقت دوری از شما را ندارد. این مهمترین موضوعی است که در هفته اول ۱۰ ماهگی به آن می پردازیم. همچنین به شما خواهیم گفت چه نوع اسنک هایی برایتان […]