کتاب 13 تا 19 سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی

سن نوجوانی و بلوغ ، حساس ترین مقطع زنذگی هر فردی به شمار می آید. پدر و مادر که مسئول اصلی تربیت فرزند می باشند، باید با برخورد و رفتار مناسب به فرزند خود کمک کنند تا به بهترین شکل این دوره را بگذراند. دکتر هلاکویی از متخصصان برجسته حوزه تربیت، در این سمینار بهترین روش ها و راه کارها در خصوص نحوه رفتار و برخورد با فرزند 13 تا 19 ساله تان را به شما می آموزد!

8
55,000 تومان
کتاب اصول پدری و مادری دکتر فرهنگ هلاکویی
30%
تخفیف

کتاب اصول پدری و مادری دکتر فرهنگ هلاکویی

 معرفی کتاب اصول پدری و مادری دکترفرهنگ هلاکویی کتاب اصول پدری و مادر دکتر فرهنگ هلاکویی بازگردان سمینار دکتر فرهنگ…

7
65,000 تومان 45,500 تومان
کتاب تولد تا سه سالگی
30%
تخفیف

کتاب تولد تا سه سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی

تربیت فرزند از وظایف اصلی هر پدر و مادری می باشد. دکتر هلاکویی از متخصصان برجسته حوزه تربیت، به شما پدر و مادر عزیز کمک می کند تا بهترین روش ها و راه کارهای تربیتی را برای فرزند از بدو تولد تا 3 سال خود بکار برده و در آینده فرد موفقی را به جامعه تحویل دهید.

13
65,000 تومان 45,500 تومان

کتاب سه سالگی تا هفت سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی

کتاب سه سالگی تا هفت سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی کتاب سه سالگی تا هفت سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی برگرفته از…

8
65,000 تومان
کتاب هفت تا سیزده سالگی دکتر فهنگ هلاکویی
30%
تخفیف

کتاب هفت تا سیزده سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی

دوران 7 تا 13 سالگی دوران مدرسه یا دبیرستان می‌باشد و غالب اوقات موضوع اصلی و اساسی در این دوره حوادث و اتفاقاتی است که در مدرسه یا پیرامون مدرسه و بعداً در خانه اتفاق می‌افتد. بنابراین در شرایطی عادی و معمولی فرزندان ما بین7 تا 13سالگی درگیر مدرسه و روابط و موقعیت‌هایی هستند که در محیط آموزشی وجود دارد.

6
65,000 تومان 45,500 تومان