سمینار ترس اضطراب وحشت دکتر فرهنگ هلاکویی

سمینار ترس اضطراب وحشت دکتر فرهنگ هلاکویی سمینار ترس اضطراب وحشت دکتر فرهنگ هلاکویی – ترس، اضطراب و وحشت از جمله…

9
30,000 تومان

سمینار شخصیت ناسالم دکتر فرهنگ هلاکویی

سمینار شخصیت ناسالم از دکتر فرهنگ هلاکویی دکتر سمینار شخصیت ناسالم فرهنگ هلاکویی – شخصیت شناسی سلامت روانی یک وضع وحال کاملا”…

3
30,000 تومان

سمینار مدیریت استرس دکتر فرهنگ هلاکویی

سمینار مدیریت استرس دکتر فرهنگ هلاکویی سمینار مدیریت استرس دکتر فرهنگ هلاکویی – مرگ، جدایی و طلاق، زندان، حوادث و بیماری…

15
30,000 تومان

سمینار مدیریت خشم و عصبانیت دکتر فرهنگ هلاکویی

سمینار مدیریت خشم و عصبانیت دکتر فرهنگ هلاکویی مدیریت خشم و عصبانیت – شاید شما نیز در زندگی روزمره خود با…

14
30,000 تومان