رشد کودک در 33 ماهگی؛ مقابله با ترس

ترس کودک در 33 ماهگی

تصورات خیالی مثل هیولا، اژدها و دیگر موجودات دنیای تاریکی که به نظر کودک 33 ماهه شما واقعی به نظر میرسن. ترس از تاریکی وقتی فرزند 33 ماهه شما قادر باشه تصوراتش رو به واقعیت تبدیل کنه، بسیار رایجه. شما ترس از تاریکی رو نتیجه یکی از مراحل پیچیده رشدِ شناختی کودک در 33 ماهگی تصور کنید.

کارهایی که برای رفع ترس از تاریکی میشه انجام داد

  • ترس کودک 33 ماهه تون رو جدی بگیرید. هیچ وقت ترس هاش رو دستِ کم نگیرید یا اینکه بخواید اونا رو مسخره کنید.
  • بی خیالِ منطق بِشید. اینکه بخواید با صبر و حوصله براش توضیح بدین که امکان نداره تو کمد هیولا وجود داشته باشه، مثل کوبیدنِ آب در هاوَنه.
  • از دیدِ فرزندتون به اتاق یه نگاه بندازین. شاید یه سایه عجیبی وجود داره که شبیه تارِ عنکبوته.
  • یه کم نور به اتاقش اضافه کنید یا اینکه می تونید چراغ سالن رو روشن بذارید. روشن بودن فضا از ایجاد موجودات در تاریکی جلوگیری میکنه.
  • یه خورده بهش اطمینان خاطر  بدید. اونو در آغوش بگیرید. بعضی وقتا این ترس در کودک اضطراب ایجاد میکنه و اون شاید از شما انتظار داشته باشه که در آغوشش بگیرید. داشتنِ یه روتین خواب شاد برا کودک در 33 ماهگی هم خیلی مهمه.